Klikamy narzędzie Lupa w pasku u dołu ekranu. Rozpoczynamy wpisywanie Eksplorator plików.
Gdy nazwa pojawi się w oknie narzędzia (Rys. 50) klikamy napis. Otwiera się okno Eksploratora plików.

Zmiana kodowania plików w Netbeans 8.2 w Windows 10
Rys. 50. Okno narzędzia Lupa

W tym oknie kolejno przechodzimy do folderu etc (Rys. 51)
C:\Program Files\NetBeans 8.2\etc

Zmiana kodowania plików w Netbeans 8.2 w Windows 10
Rys. 51. Folder etc

Klikając prawym klawiszem myszy otwieramy plik przy użyciu edytora tekstów np. Notatnik albo najlepiej Notepad++ (Rys. 52).

Zmiana kodowania plików w Netbeans 8.2 w Windows 10
Rys. 52. Menu kontekstowe

Po otwarciu pliku wyszukujemy linię zaczynającą się od netbeans_default_options (Rys. 53).

Zmiana kodowania plików w Netbeans 8.2 w Windows 10
Rys. 53. Fragment pliku netbeans.conf

W tej linii dodajemy -J-Dfile.encoding=UTF-8. Naszą opcję oddzielamy spacją od następnej (Rys. 54).

Zmiana kodowania plików w Netbeans 8.2 w Windows 10
Rys. 54. Fragment pliku netbeans.conf po zmianie

Znak # oznacza linię komentarza.
Plik zapisujemy klikając znaczek (Rys. 55).

Zmiana kodowania plików w Netbeans 8.2 w Windows 10
Ikona paska narzędziowego

Gdy teraz uruchomimy Netbeans pliki będą domyślnie kodowane w UTF-8.
Jeśli przekładasz pliki zapamiętane w innej stronie kodowej, to najłatwiej stronę kodową zmienisz albo w Notepad++ albo w Notatniku.
Notatnik dodaje znak BOM (Byte Order Mark) i po wstawieniu pliku do Netbeans otrzymujesz informację o błędzie i musisz ręcznie usuwać BOM. Jeżeli plik nie zawiera polskich znaków strona kodowa pliku pozostanie niezmieniona.
W Notepad++ możesz od razu wybrać kodowanie UTF-8 bez BOM.