W pasku menu u dołu ekranu kliknij ikonę lupy (Rys. 1).

Windows 10. Sprawdzenie wersji JRE i JDK
Rys. 1. Ikona lupy

W okienku, które się otworzy zacznij wpisywać ‘Panel sterowania’. Już po wpisaniu pierwszej litery, u góry okienka pojawi się napis ‘Panel sterowania’ (Rys. 6).

Windows 10. Sprawdzenie wersji JRE i JDK
Rys. 6. Okno narzędzia Lupa

Kliknij opcję ‘Panel sterowania’. Otworzy się okienko Panelu sterowania albo w widoku Kategoria albo w widoku ‘Duże ikony’ albo w widoku ‘Małe ikony’. Przełącz widok na ‘Kategoria’ , a następnie kliknij napis ‘Programy’ (Rys. 7).

Windows 10. Sprawdzenie wersji JRE i JDK
Rys. 7. Okno Panelu sterowania

Otworzy się okienko ‘Programy’(Rys. 8).

Windows 10. Sprawdzenie wersji JRE i JDK
Rys. 8. Okienko Programy

Teraz mamy dwa sposoby sprawdzenia wersji JRE JDK.

Sposób 1

W oknie ‘Programy’ kliknij ikonę Java. W oknie ‘Java Control Panel’, które się otworzy kliknij zakładkę ‘Desktop Settings’. Zobaczysz in title=”Sprawdzenie wersji JRE i JDK”formację o zainstalowanych JDK (Rys. 9, Rys 9a).

Windows 10. Sprawdzenie wersji JRE i JDK
Rys. 9. Okno panelu kontrolnego Java 10
title=”Sprawdzenie wersji JRE i JDK”
Windows 10. Sprawdzenie wersji JRE i JDK
Rys. 9a. Okno panelu kontrolnego Java 8Windows 10. Sprawdzenie wersji JRE i JDK


Rys. 10. Fragment listy zainstalowanych programów