Zmienna środowiskowa JAVA_HOME

Kliknij narzędzie Lupa w pasku menu.
Zacznij wpisywać Zmienne środowiskowe.
Po wpisaniu słowa Zmienne u góry okna (Rys. 29) narzędzia pojawi się opcja menu Edytuj zmienne środowiskowe systemu.

Windows 10. Sprawdzenie instalacji JDK
Rys. 29. Okno narzędzia Lupa

Kliknij tę opcję. Otworzy się okno Właściwości systemu (Rys. 30).

Windows 10. Sprawdzenie instalacji JDK
Rys. 30. Okno właściwości systemu

Kliknij przycisk Zmienne środowiskowe.
Otworzy się okno zmiennych środowiskowych (Rys 31).

Windows 10. Sprawdzenie instalacji JDK
Rys. 31. Okno zmiennych srodowiskowych

Sprawdź czy na liście w oknie Zmienne systemowe znajduje się zmienna JAVA_HOME. Jeśli tak sprawdź, klikając przycisk Edytuj czy ścieżka prowadzi do folderu instalacji JDK 10.0.2. Jeśli zachodzi taka potrzeba popraw ścieżkę. Jeśli zmiennej nie ma na liście nie to kliknij przycisk Nowa. Po kliknięciu przycisku otworzy się okienko nowej zmiennej. Uzupełnij dane tak jak na obrazku (Rys 32) i kliknij przycisk OK.

Windows 10. Sprawdzenie instalacji JDK

Rys. 32. Okno nowej zmiennej

Zmienna zostanie dodana do listy (Rys. 33).

Windows 10. Sprawdzenie instalacji JDK
Rys. 33. Okno zmiennych systemowych z nowym wpisem

Zmienna ta jest odczytywana przez programy wymagające języka Java.
Na liście zmiennych systemowych, gdzie została dodana nasza nowa zmienna wyszukaj zmienną Path, podświetl ją, a następnie albo kliknij ją dwukrotnie albo kliknij przycisk Edytuj. Otworzy się okno (Rys 34).

Windows 10. Sprawdzenie instalacji JDK
Rys. 34. Edycja zmiennych systemowych

Kliknij przycisk Nowy. Na końcu listy pojawi się pole tekstowe. Wpisz w nim
%JAVA_HOME%/bin i kliknij przycisk OK. Na liście pojawi się nasz nowy wpis. Podświetl go i klikając przycisk Przenieś w górę przenieś wpis na 2-4 pozycję listy (Rys. 35).

Windows 10. Sprawdzenie instalacji JDK
Rys. 35. Zmiana pozycji zmiennej systemowej

Ten wpis umożliwia dostęp do folderu bin w głównym folderze instalacji Java 10 i pozwala uruchamiać narzędzia, które tam się znajdują z dowolnego miejsca na komputerze, w tym z Wiersza polecenia czy Windows PowerShell
Kliknij przyciski OK, OK.
Zmienna systemowa została dodana.

Sprawdzenie poprawności instalacji JDK

Kliknij narzędzie Lupa na pasku menu i zacznij wpisywać Wiersz polecenia.
Gdy opcja Wiersz polecenia pojawi się na górze okna kliknij ją prawym klawiszem myszy, a z menu, które się pojawi wybierz Uruchom jako administrator, a następnie kliknij Tak, aby pozwolić na uruchomienie narzędzia. Pojawi się okno Wiersz polecenia (Rys. 36)

Windows 10. Sprawdzenie instalacji JDK
Rys. 36. Okno Wiersza polecenia po uruchomieniu

Wpisz w nim polecenie java-version i kliknij Enter. Powinna pojawić się informacja o systemie podobna do poniższej (Rys. 37).

Windows 10. Sprawdzenie instalacji JDK
Rys. 37. Wynik uruchomienia polecenia

JDK zostało poprawnie zainstalowane. Mamy pełny dostęp do JDK i jego narzędzi.
Jeżeli pojawi się informacja o błędzie sprawdź po kolei kroki pokazane w tym wpisie.