Instalator możemy ściągnąć ze strony ttps://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.8.html (Rys.056)

Windows 10. Instalacja Notepad++ 7.5.8
Rys. 56. Okno ściągania plików

Ściągnięty plik klikamy. W oknie, które się otworzy klikamy tak, aby potwierdzić chęć instalacji. W następnym oknie (Rys. 57) klikamy przycisk OK, aby potwierdzić wybór języka polskiego..

Windows 10. Instalacja Notepad++ 7.5.8
Rys. 57. Okno wyboru języka

W oknie kreatora (Rys. 58) klikamy przycisk Dalej.

Windows 10. Instalacja Notepad++ 7.5.8
Rys. 58. Okno kreatora

W następnym oknie (Rys. 59) klikamy przycisk Zgadzam się, aby zaakceptować warunki licencji.

Windows 10. Instalacja Notepad++ 7.5.8
Rys. 59. Okno akceptacji licencji

W oknie wyboru lokalizacji (Rys. 60) klikamy przycisk Dalej, aby potwierdzić domyślną lokalizację.

Windows 10. Instalacja Notepad++ 7.5.8

W następnym oknie (Rys. 61) klikamy przycisk Dalej, aby zaakceptować domyślne ustawienia.

Windows 10. Instalacja Notepad++ 7.5.8
Rys. 61. Okno wyboru komponentów

W następnym oknie (Rys. 62) wybierz komponenty i kliknij przycisk Zainstaluj.

Windows 10. Instalacja Notepad++ 7.5.8
Rys. 62. Okno wyboru komponentów 2

W ostatnim oknie (Rys. 63) kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację.

Windows 10. Instalacja Notepad++ 7.5.8
Rys. 63. Okno zakończenia instalacji

Plik instalacyjny usuwamy.

Używanie

Gdy plik tekstowy klikniemy prawym klawiszem myszy, w menu, które się pojawi występuje opcja (Rys 64) Edit with Notepad++. Kliknięcie otworzy plik w Notepad++.

Windows 10. Instalacja Notepad++ 7.5.8
Rys. 64. Opcja menu kontekstowego

Najważniejsze opcje to:

  • Łatwa zmiana strony kodowej pliku (Format)
  • Kolorowanie składni dla wielu języków programowania, w tym JavaScript (Składnia).
  • Generowanie skrótów md5 (bezpieczeństwo przesyłu)
  • Możliwość otwarcia pliku *.html w przeglądarce

oraz wiele, wiele innych.