Wybór wersji

Obecnie Netbeans istnieje w dwóch wersjach:

  • Netbeans 8.2 zarządzane przez Oracle. Korzysta z JDK 8. Nie obsługuje nowszych wersji JDK. Obsługuje zarówno aplikacje desktopowe (Java SE) jak i aplikacje webowe (Java EE, PHP), a więc HTML 5, CSS, JavaScript, etc. Podczas instalacji można dołączyć instalacje serwerów Tomcat i Glassfish. Ta wersja nie będzie dalej rozwijana.
  • Netebans 9 przejęte przez Apache, budowane jako kontynuacja Netbeans 8.2. Na razie obsługuje wyłącznie Java SE, czyli JDK 10.0.2. Nie obsługuje (na razie?) aplikacji webowych. Jeżeli potrzebujesz pracować z aplikacjami desktopowymi w Java 10 wybierz IntelliJ Idea v. Community

Ściągnięcie

Instalator https://netbeans.org/downloads/Netbeans 8.2 można ściągnąć ze strony
Oracle (Rys. 38).

Windows 10. Instalacja Netbeans 8.2
Rys. 38. Strona ściągania Netbeans

Zmień język (ja wybrałam angielski) i kliknij przycisk Download aby ściągnąć plik.

Instalacja

Klikamy ściągnięty plik. Klikamy przycisk Tak, aby pozwolić na instalację.
W oknie, które się pojawi (Rys. 39) wybieramy serwery do zainstalowania i klikamy przycisk Next.

Windows 10. Instalacja Netbeans 8.2
Rys. 39. Strona wyboru serwera

W oknie, które się pojawi (Rys. 40) akceptujemy warunki licencji.

Windows 10. Instalacja Netbeans 8.2
Rys. 40. Okno akceptacji licencji

Klikamy przycisk Next.
W następnym oknie (Rys. 41) wybieramy miejsce instalacji Netbeans 8.2 oraz (koniecznie) zmieniamy ścieżkę do JDK.

Windows 10. Instalacja Netbeans 8.2
Rys. 41. Okno zmiany miejsca instalacji

Klikamy przycisk Next. W następnym oknie skracamy ścieżkę do miejsca instalacji serwera Tomcat (Rys. 42).

Windows 10. Instalacja Netbeans 8.2
Rys. 42. Okno zmiany miejsca instalacji serwera Tomcat

Klikamy przycisk Next, a w następnym oknie przycisk Install.
W ostatnim oknie (Rys. 43) klikamy przycisk Finish.

Windows 10. Instalacja Netbeans 8.2
Rys. 43. Okno zakończenia instalacji

Plik instalacyjny usuwamy.