Instalator ściągamy ze strony Oracle (Rys 23).

Windows 10. Instalacja JDK 10.0.2 (64-bit)
Rys. 23. Lista JDK na stronie Oracle

Klikamy ściągnięty plik. W oknie, które się pojawi klikamy przycisk Tak, aby potwierdzić chęć instalacji. W oknie, które się pojawi (Rys. 24) klikamy przycisk Next.

Windows 10. Instalacja JDK 10.0.2 (64-bit)
Rys. 24. Okno powitalne instalatora

W następnym oknie (Rys. 25) klikamy przycisk Next.

Windows 10. Instalacja JDK 10.0.2 (64-bit)
Rys. 25. Okno opcji instalacyjnych

W następnym oknie (Rys. 26) klikamy przycisk Next. Zwróć uwagę na napis Enable Java Content in Browser tzn. Pozwól na zawartość Java w przeglądarce.

Windows 10. Instalacja JDK 10.0.2 (64-bit)
Rys. 26. Okno wyboru foldera instalacji

W następnym oknie (Rys. 27) kliknij przycisk Close aby zakończyć instalację.

Windows 10. Instalacja JDK 10.0.2 (64-bit)
Rys. 27. Okno zakończenia instalacji

Plik instalacyjny można usunąć.

Dokumentacja

Dokumentację można ściagnąć ze strony Oracle (Rys. 28).

Windows 10. Instalacja JDK 10.0.2 (64-bit)
Rys. 28. Dokumentacja do ściągnięcia na stronie Oracle

Dokumentację możesz rozpakować przy użyciu programu 7-Zip i umieścić w łatwo dostępnym miejscu.

Sprawdzenie instalacji

Sprawdzenie instalacji JDK