Ściągnięcie i rozpakowanie

Instalator ściągamy ze strony Netbeans 9 (Rys. 78).

Windows 10. Instalacja Apache Netbeans 9Rys. 78. Ikona ściągania pliku


Klikamy przycisk Download.
Na następnej stronie (Rys. 79) klikamy dolny link, aby ściągnąć binaria.

Windows 10. Instalacja Apache Netbeans 9
Rys. 79. Lista linków do plików do pobrania

W następnym oknie klikamy pierwszy link do serwera FTP. Rozpocznie się ściąganie pliku.
Po ściągnięciu rozpakowujemy plik (Rys. 80).

Windows 10. Instalacja Apache Netbeans 9
Rys. 80. Ściągnięte archiwum na Pulpicie

W tym celu klikamy plik prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybieramy kolejno 7-Zip/Wypakuj tutaj. Po rozpakowaniu mamy folder o nazwie netbeans zawierający binarną wersję Netbeans 9.0. Plik instalacyjny usuwamy.
Folder netbeans przenosimy do folderu głównego dysku C, tak aby jego adres był c:/netbeans.

Uruchomienie

Używając Eksploratora plików przechodzimy do folderu c:/netbeans/bin (Rys. 81).

Windows 10. Instalacja Apache Netbeans 9
Rys. 81. Zawartość folderu c:/netbeans/bin

Klikamy dwukrotnie plik netbeans64.exe.
W oknie, które się otworzy klikamy przycisk I Accept, aby zaakceptować licencję. Jeśli miałeś lub masz zainstalowaną wcześniejszą wersję Netebeans pojawi się okno potwierdzenia importu ustawień (Rys. 82).

Windows 10. Instalacja Apache Netbeans 9
Rys. 82. Okno importu ustawień

Kliknij przycisk No. Pojawi się okno informujące o ograniczeniu dostępu do języka Java (Rys. 83).

Windows 10. Instalacja Apache Netbeans 9
Rys. 83. Okno ograniczenia dostępu do javac

Kliknij przycisk Cancel.
Jeżeli pojawią się jeszcze jakieś okna, wybierz Cancel na każdym z nich.
Uwaga: Nawet jeśli wybierzemy No Instalator może pobrać dane i uruchomić nowy program z ustawieniami JDK z wcześniejszej wersji. Ta wersja stanie się wersją domyślną.
Mamy przed sobą główne okno programu (Rys. 84).


Rys. 84. Główne okno programu

W menu kliknij Tools/Java Platforms (Rys. 85).

Windows 10. Instalacja Apache Netbeans 9
Rys. 85. Menu wyboru platformy Java

W oknie Java Platform Manager kliknij przycisk Add Platform (Rys. 86).

Windows 10. Instalacja Apache Netbeans 9
Rys. 86. Okno menedżera JDK

W oknie, które się pojawi kliknij przycisk Next (Rys. 87).

Windows 10. Instalacja Apache Netbeans 9
Rys. 87. Okno dodawania platformy Java

W oknie wyboru pliku przejdź do folderu jak na obrazku (Rys. 88). Kliknij przycisk Next.

Windows 10. Instalacja Apache Netbeans 9
Rys. 88. Okno wskazywania JDK do dodania

W następnym oknie wskaż dostęp do pliku z dokumentacją (podfolder api) (Rys. 89) i kliknij przycisk Finish.

Windows 10. Instalacja Apache Netbeans 9
Rys. 89. Okno z dodanym JDK

W oknie menedżera platform zobaczysz zainstalowany system Java.
Kliknij przycisk Close.
Zamknij okno programu.

W razie kłopotów

Jeśli z jakichś powodów zainstaluje Ci się JDK 8u181 jako domyślne, nie panikuj. Zajrzyj do następnego wpisu.