Ściągnięcie

Program możesz ściągnąć ze strony https://www.7-zip.org/download.html (Rys. 44).

Windows 10. Instalacja 7-Zip
Rys. 44. Okno ściągania plików

Kliknij na link. Rozpocznie się ściąganie pliku.

Instalacja

Windows 10. Instalacja 7-Zip
Rys. 45. Okno wyboru foldera instalacji
Kliknij przycisk Tak, aby pozwolić na instalację. W oknie które się pojawi (Rys. 45) wybierz folder instalacji.

zycisk”>Install.
W oknie, które się pojawi (Rys. 46) kliknij przycisk Close.

Windows 10. Instalacja 7-Zip
Rys. 46. Okno zakończenia instalacji

Instalacja została zakończona. Usuń plik instalacyjny

Używanie programu

Archiwizacja

Jeśli masz plik do archiwizacji (Rys. 47) kliknij go prawym przyciskiem myszy.

Windows 10. Instalacja 7-Zip
Rys. 47. Plik do archiwizacji

Otworzy się menu (Rys. 48), w którym opcją jest 7-Zip.

Windows 10. Instalacja 7-Zip
Rys. 48. Menu i submenu archiwizacji 7-Zip

Po kliknięciu opcji pojawia się podmenu, w którym klikasz wybrana opcję, np. Dodaj do ‘aa.zip’. Obok klikniętego pliku pojawi się plik archiwum aa.zip.

Wypakowywanie

Gdy masz archiwum i klikniesz go prawym przyciskiem myszy pojawi się menu z opcją 7-Zip po kliknięciu której otwiera się podmenu (Rys. 49), z którego wybieramy opcje Wypakuj tutaj. W miejscu użycia pojawi się plik aa.txt.

Windows 10. Instalacja 7-Zip
Rys. 49. Menu i submenu rozpakowywania 7-Zip

Ostrzeżenie

Jeśli wypakowujesz nieznane materiały najlepiej jest wcześniej wrzucić plik archiwum do jakiegoś folderu. Rozpakowanie na Pulpicie może czasami skończyć się pojawieniem kilkudziesięciu plików, które zostały pojedynczo umieszczone w archiwum. Podobnie przy pakowaniu, najlepiej pliki umieścić w jednym folderze. Ułatwia to pakowanie.