Uruchom program Netbeans 9.
Kliknij Tools/Libraries w głównym pasku menu.
W oknie, które się otworzy (Rys. 114) kliknij przycisk New Library.

Netbeans 9. How to prepare OpenJFX 11 library
Rys. 114. Okno dodawania biblioteki

W oknie nowej biblioteki (Rys. 115) nadaj jej nazwę i kliknij przycisk OK.

Netbeans 9. How to prepare OpenJFX 11 library
Rys. 115. Okno nowej biblioteki

W oknie biblioteki kliknij przycisk Add JAR/Folder i wybierz ścieżki dla zakładki Classpath tak jak na rysunku (Rys. 116).

Netbeans 9. How to prepare OpenJFX 11 library
Rys. 116. Ustawienia zakładki Classpath

Przejdź na zakładkę Sources i wybierz ścieżkę (Rys. 117).

Netbeans 9. How to prepare OpenJFX 11 library
Rys. 117. Ustawienia zakładki Sources

Przejdź na zakładkę kliknij przycisk Add URL i dodaj adres do dokumentacji (Rys. 118).

Netbeans 9. How to prepare OpenJFX 11 library
Rys. 118. Ustawienia zakładki Javadoc

Kliknij przycisk OK.
Zamknij Netbeans.
Biblioteka została dodana.