Ten wpis jest kontunuacją poprzedniego wpisu. Znajdują się tam opisy czynności wykonywanych przez poniższy skrypt.

Wymagania wstepne

Masz zainstalowaną bazę danych Apache Derby (z dostępem do folderu /bin).
Utworzyłeś folder C:/Przyklady
Usunąłeś folder bazy danych firstdb utworzony w poprzednim wpisie.

Utworzenie skryptu SQL

Tworzymy plik C:/Przyklady/firstdb.sql, kodowanie ANSI albo UTF-8 (bez BOM). Ja zawsze używam kodowania UTF-8.
Treść pliku jest następująca:

CONNECT 'jdbc:derby:firstdb;create=true';

CREATE TABLE firsttable (
	id INT PRIMARY KEY,
	name VARCHAR (30)
);

INSERT INTO firsttable VALUES
	(1, 'Mirka'),
	(2, 'Ula'),
	(3, 'Jacek')
;

SELECT * FROM firsttable;

SELECT * FROM firsttable WHERE id=2;

DISCONNECT;
Uruchomienie narzędzia ij

Uruchamiamy linię poleceń Windows.
Uruchamiamy narzędzie ij (Rys. 247).
Narzędzie ij słuzy do pracy z bazą danych z użyciem wyłacznie poleceń języka SQL. Narzędzie nie wymaga znajomości języka Java. Narzędzie ij zostanie bardziej szczegółowo omówione w dalszych postach.


Rys. 247. Uruchomienie narzędzia ij
Uruchomienie skryptu

Wydajemy polecenie


Rys. 254. Uruchomienie skryptu SQL

Jak widzimy praca ze skryptem jest znacznie wygodniejsza niż wprowadzanie poleceń z linii poleceń.

Pliki do ściągnięcia

Skrypt SQL firstdb.sql.