Ten wpis przedstawia wstępne informacje o zastosowaniu narzędzia ij do pracy z bazą danych Apache Derby – bez użycia skryptu SQL.

Założenia wstępne

Masz zainstalowaną baze danych Apache Derby (z dostępem do folderu /bin).
Utworzyłeś folder C:/Przyklady

Uruchomienie narzędzia ij

Uruchamiamy linię poleceń Windows.
Uruchamiamy narzędzie ij (Rys. 247).
Narzędzie ij słuzy do pracy z bazą danych z użyciem wyłacznie poleceń języka SQL. Narzędzie nie wymaga znajomości języka Java. Narzędzie ij zostanie bardziej szczegółowo omówione w dalszych postach.


Rys. 247. Uruchomienie narzędzia ij
Połączenie z bazą danych

Rys. 248. Połączenie z bazą danych

CONNECT – ustanawia połączenie
jdbc:derby – przy użyciu sterownika JDBC derby
:firstdb – nazwa bazy danych, która zostanie utworzona a folderze C:/Przyklady
create=true – atrybut mówiący, że jeśli baza istnieje nalezy z nią połączyć, a jeśli baza nie istnieje – należy ją utworzyć i ustanowić połączenie.
; – zakończenie linii polecenia

Utworzenie tabeli

Rys. 249. Utworzenie tabeli w bazie danych

Wydajemy polecenie SQL
CREATE TABLE – polecenie utworzenia tabeli
firsttable – o nazwie firsttable, zawierającej dwie kolumny
id INT PRIMARY KEY – pierwsza o nazwie id, typ danych INT, dane z kolumny id będą używane do wyszukiwania rekordów.
name VARCHAR (30) – druga o nazwie name, typ danych VARCHAR, nie więcej niż 30 znaków.

Wstawienie danych do tabeli

Rys. 250. Wstawienie danych do tabeli

Wydajemy polecenie SQL.
INSERT INTO – wstaw do
firsttable – tabeli firsttable
VALUES – wartości
(1, 'Mirka'), ... – każdy rekord umieszczony jest w nawiasach, wartości tekstowe są umieszczone w pojedynczym cudzysłowie, rekordy są oddzielone przecinkami
; – koniec polecenia

Polecenie wybrania danych

Rys. 251. Polecenie wybrania danych

SELECT – wybierz
* – wszystko
FROM – z
firsttable – tabeli firsttable
; – koniec polecenia

Polecenie wybrania danych z użyciem WHERE

Rys. 252. Polecenie wybrania danych z użyciem WHERE

WHERE – gdzie/gdy
id=2 – kolumna id zawiera liczbę 2

Rozłączenie z bazą danych

Rys. 253. Rozłączenie z baza danych

DISCONNECT – rozłączenie połączenia

Zamknięcie narzędzia ij

Wydajemy polecenie exit;.

Uwagi

Wpisywanie poleceń z linii poleceń jest dość uciążliwe. Istnieje możliwośc zapisywania informacji w skryptach SQL umieszczonych w plikach *.sql i uruchamiania skryptów przy użyciu narzędzia ij. Ale o tym napiszę w następnym poście.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *