Operator remainder

remainder(dividend, modulus)
Operator dzielenia z resztą (identyczny wynikowo z %)
modulus – jest liczbą całkowitą, ale nie zerem.

Operator mod

mod(dividend, modulus)
Operator kongruencji
modulus – jest liczbą naturalną, ale nie zerem.
– zwracany wynik zawsze jest nieujemny.

Właściwości

Jeżeli dividend > 0 wówczas:
mod(dividend, modulus) = remainder(dividend, modulus)
Przykład 1
mod(10, 3) = remaider(10, 3) = 1
mod(3, 10) = remainder(3, 10) = 3

Jeśli dividend < 0 wówczas:
mod(dividend, modulus) = remainder(dividend, modulus) + modulus
Przykład 2
remainder(-10, 3)=-1
mod(-10, 3) = -1 + 3 = 2
Przykład 3
remainder(-3, 10) = -3
mod(-3, 10) = -3 + 10 = 7