Java SE i Java EE

Java SE (Standard Edition) jest przeznaczona do przygotowywania i uruchamiania programów na komputerach desktopowych.
Java EE (Enterprise Edidion) jest przeznaczona do przygotowywania i uruchamiania aplikacji na serwerach, Na ogół nie ma potrzeby oddzielnej instalacji, gdyż Java EE jest instalowana przy instalacji serwera np. Tomcat czy Glassfish. Java EE wymaga obecności Java SE.

JRE i JDK

Są częścią Java SE.
JRE (ang. Java Runtime Environment) – środowisko uruchomieniowe Java jest potrzebne do uruchamiania programów. Powinien je zainstalować każdy użytkownik, który nie jest programistą.
JDK (ang. Java Development Kit) – zestaw dla deweloperów Java, jest niezbędny dla osób piszących programy uruchamiane w JRE. Jeżeli instalujesz JDK, JRE jest instalowane automatycznie, dlatego nie trzeba go oddzielnie instalować.

Wersje JDK

Aktualnie mamy wersje

  • JDK 8u181, gdzie ‘u’ oznacza ‘update’
  • JDK 10.0.2

Wersja 10 zastąpiła wersję 9, która aktualnie nie jest już używana.
JDK występuje w wersji 32-bitowej i 64-bitowej.
Jeśli instalujesz:

  • JDK 8u181 na komputerze 32-bitowym instalujesz JDK w wersji 32-bitowej
  • JDK 8u181 na komputerze 64-bitowym instalujesz JDK w wersji 64-bitowej oraz JRE w wersji 32-bitowej. JDK 8 obsługuje aplety i wtyczki Java do przeglądarek, gdyż przeglądarki, które jeszcze obsługują aplety (Internet Explorer, Opera) występują w wersji 32-bitowej i wymagają 32-bitowego JRE.
  • JDK 10.0 na komputerze 64-bitowym instalujesz JDK 10.02 w wersji 64-bitowej. Wersja 32-bitowa nie jest dostępna.

Możesz to łatwo sprawdzić: oprogramowanie 32-bitowe jest instalowane w innym folderze (Rys 11, Rys. 12),

JRE i JDK. Informacje ogólne
Rys. 11. Miejsce zapisywania programów 32-bitowych
JRE i JDK. Informacje ogólne
Rys. 12. Miejsce zapisywania programów 64-bitowych