W JavaFX 13 migawki możemy tworzyc ze sceny (Scene), z węzła (Node) oraz z ekranu (Robot).
W tym wpisie pokazuję jak utworzyć i zapisac na dysku migawki z węzła Node.

Klasa Listing4
package snapshot2;

import javafx.application.Application;
import javafx.embed.swing.SwingFXUtils;
import javafx.geometry.Rectangle2D;
import javafx.scene.Cursor;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.SnapshotParameters;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.image.WritableImage;
import javafx.scene.input.KeyCode;
import javafx.scene.input.KeyCodeCombination;
import javafx.scene.input.KeyCombination;
import javafx.scene.layout.HBox;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Circle;
import javafx.stage.Stage;

import javax.imageio.ImageIO;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class Listing4 extends Application {
  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Label label = new Label("Zrzut ekranu po naciśnięciu 'Ctrl+C'");
      Circle circle = new Circle(50, 50, 30);
      circle.setFill(Color.BLUE);
      HBox root = new HBox();
      root.setSpacing(20);
      root.getChildren().addAll(label, circle);
      Scene scene = new Scene(root, 410, 200);
      scene.setCursor(Cursor.DEFAULT);
      KeyCombination kk = new KeyCodeCombination(KeyCode.C,
          KeyCombination.CONTROL_DOWN);
      SnapshotParameters params = new SnapshotParameters();
      params.setViewport(new Rectangle2D(0, 0, 270, 100));
      scene.getAccelerators().put(kk, () -> {
        WritableImage wi = root.snapshot(params, null);
        File file = new File("src/snapshot2/ryc4.png");
        BufferedImage bi = SwingFXUtils.fromFXImage(wi, null);
        try {
          ImageIO.write(bi, "png", file);
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      });
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Scena");
      stage.show();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Po uruchomieniu i kliknięciu CTRL^C zrobimy zrzut ze sceny. Zrzut zostanie zapisany do pliku.

Klasa Listing5
package snapshot2;

import javafx.application.Application;
import javafx.embed.swing.SwingFXUtils;
import javafx.scene.Cursor;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.SnapshotParameters;
import javafx.scene.SnapshotResult;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.input.KeyCode;
import javafx.scene.input.KeyCodeCombination;
import javafx.scene.input.KeyCombination;
import javafx.scene.layout.HBox;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Circle;
import javafx.stage.Stage;
import javafx.util.Callback;

import javax.imageio.ImageIO;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class Listing5 extends Application {
  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Label label = new Label("Zrzut ekranu po naciśnięciu 'Ctrl+C'");
      Circle circle = new Circle(50, 50, 30);
      circle.setFill(Color.BLUE);
      HBox root = new HBox();
      root.setSpacing(20);
      root.getChildren().addAll(label, circle);
      Scene scene = new Scene(root, 410, 200);
      scene.setCursor(Cursor.DEFAULT);
      KeyCombination kk = new KeyCodeCombination(KeyCode.C,
          KeyCombination.CONTROL_DOWN);
      SnapshotParameters params = new SnapshotParameters();
      scene.getAccelerators().put(kk, () -> {
        Callback c = (SnapshotResult sr) -> {
          File file = new File("src/snapshot2/ryc5.png");
          BufferedImage bi = SwingFXUtils
              .fromFXImage(sr.getImage(), null);
          try {
            ImageIO.write(bi, "png", file);
          } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
          }
          return null;
        };
        root.snapshot(c, params, null);
      });
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Scena");
      stage.show();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Po uruchomieniu i kliknięciu CTRL^C zrobimy zrzut ze sceny. Zrzut zostanie zapisany do pliku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *