JavaFX 13 migawki możemy tworzyc ze sceny (Scene), z węzła (Node) oraz z ekranu (Robot).
W tym wpisie pokazuję jak utworzyć i zapisac na dysku migawki z ekranu – klasa Robot.

Klasa Listing6
package snapshot3;

import javafx.application.Application;
import javafx.embed.swing.SwingFXUtils;
import javafx.geometry.Rectangle2D;
import javafx.scene.Cursor;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.image.WritableImage;
import javafx.scene.layout.HBox;
import javafx.scene.robot.Robot;
import javafx.stage.Stage;

import javax.imageio.ImageIO;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class Listing6 extends Application {
  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Robot robot = new Robot();
      Button button = new Button("Kliknij");
      button.setOnAction(event->{
        WritableImage wi = robot.getScreenCapture(null, new Rectangle2D(10,10,500,250));
        File file = new File("src/snapshot3/ryc6.png");
        BufferedImage bi = SwingFXUtils.fromFXImage(wi, null);
        try {
          ImageIO.write(bi, "png", file);
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
        System.out.println("Jestem twoim robotem i zrobiłem zrzut ekranu!");
      });
      HBox root = new HBox();
      root.setSpacing(20);
      root.getChildren().addAll(button);
      Scene scene = new Scene(root, 410, 200);
      scene.setCursor(Cursor.DEFAULT);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Robot");
      stage.show();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Po kliknięciu przycisku instancja klasy Robot wykonuje migawkę z ekranu i zapisuje ją do pliku.
Oczywiście robot mógłyby przesunać kursor myszy nad przycisk i kliknąć przycisk.