Indeks górny (superscript) oraz dolny (subscript) możemy w JavaFX uzyskać pozycjonując element Text w rozkładzie FlowText

Klasa Listing7
package subscript;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.scene.text.FontWeight;
import javafx.scene.text.Text;
import javafx.scene.text.TextFlow;
import javafx.stage.Stage;

public class Listing7 extends Application {
  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Font font = Font.font("Arial", FontWeight.NORMAL, 16);
      Font font1 = Font.font("Arial", FontWeight.NORMAL, 11);
      TextFlow root = new TextFlow();
      Text t1 = new Text("H");
      t1.setFont(font);
      Text t2 = new Text("2");
      t2.setFont(font1);
      t2.setTranslateY(4.0);
      Text t3 = new Text("0 oraz mc");
      t3.setFont(font);
      Text t4 = new Text("2");
      t4.setFont(font1);
      t4.setTranslateY(-4.0);
      root.getChildren().addAll(t1, t2, t3,t4);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.show();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Po uruchomieniu klasy zobaczymy (Rys. 302):

Indeks dolny i górny w JavaFX
Rys. 302. Indeks dolny i górny w JavaFX

.