Improve AArch64 Intrinsics

Improve AArch64 Intrinsics – dosł. Ulepszenie wewnętrzne AArch64.
AArch64 to architektura 64-bitowa dla procesorów ARM.
Ulepszono istniejące kody dla klasy String i Array oraz zaimplementowano nowe rozwiązania dla metod sin, cos i log w klasie java.lang.Math dla procesorów ARM pracujących w architekturze AArch64.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: JEP 315
Zmiana nie ma wpływu na sposób pisania kodu, a jedynie na sposób jego wykonywania na sprzęcie pracującym w wyżej wymienionej architekturze.