Epsilon, A No-Op Garbage Collector (Experimental)

No-Op – dosł. No Operation, to instrukcja komputerowa, która zajmuje niewiele miejsca (pamięci) i nie specyfikuje żadnej operacji.
Epsilon jest odśmiecaczem pamięci. Wychwytuje alokacje pamięci, ale nie ma zaimplementowanych mechanizmów jej odzyskiwania.
Głównym jego zastosowaniem jest testowanie wydajności. Jest uruchamiany przełącznikiem: XX:+UseEpsilonGC.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej infomacje znajdziesz w:
JEP 318 albo w
JDK-8174901
Fakt istnienia Epsilona nie ma żadnego wpływu na sposób pisania kodu.