Po zainstalowaniu JDK znajduje się w jakimś folderze, który nazwiemy folderem głównym instalacji.
U mnie jest to: C:\Program Files\Java\jdk-12.0.2.
JDK jest zainstalowane poprawnie jeżeli:
1. Zmienna JAVA_HOME wskazuje główny folder instalacji JDK.
2. Zmienna CLASSPATH zaczyna się od ‘.;‘ (kropka średnik) – to oznacza, że poszukiwania klas będą się zaczynały od folderu bieżącego
3. Zmienna PATH a. Path zawiera odniesienie do folderu /bin w folderze wskzywanym przez JAVA_HOME. U mnie ten zapis wygląda tak:
%JAVA_HOME%\bin;. najlepiej ten wpis umieścić na początku. Poszczególne wpisy oddzielone są średnikami. Dzięki temu wpisowi narzędzia JDK moga być uruchamiane niezależnie od tego jaki jest folder biezący.
Teraz sprawdzasz instalację wpisując w wierszu poleceń ‘java -version‘. Powinieneś uzyskać prawidłowa informację o JDK.
Uwaga! Jeżeli instalowałeś JKD-8 to w zmiennej PATH jest wpis: C:\Program Files(x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath. Jeżeli chcesz, aby domyślnym środowiskiem było późniejsze JDK wpis %JAVA_HOME%\bin należy umieścić przed wpisem umieszczonym przez JDK-8. W przeciwnym przypadku java -version będzie pokazywać informcję o JDK-8, a nie o późniejszym JDK wskazywanym przez JAVA_HOME.