Zakładamy, że JDK-11 jest już zainstalowane jak opisano w poście: Instalacja JDK-11 (Java-11)
Uruchamiamy Tools/Java Platforms. (rys 103).

How to add JDK 11 to Netbeans 9
Rys. 103. Opcja menu do wybrania

W oknie, które się pojawi klikamy przycisk Add Platform (Rys. 104).

How to add JDK 11 to Netbeans 9
Rys. 104. Okno dodawania platformy

W następnym oknie klikamy przycisk Next (Rys. 105).

How to add JDK 11 to Netbeans 9
Rys. 105. Okno wyboru platformy

Wybieramy środowisko i klikamy przycisk Next (Rys. 106).

How to add JDK 11 to Netbeans 9
Rys. 106. Lista zainstalowanych platform

W następnym oknie wskazujemy miejsce umieszczenia plików dokumentacji (Rys. 107) i klikamy przycisk Finish.

How to add JDK 11 to Netbeans 9
Rys. 107. Dodanie informacji o dokumentacji

Widzimy JDK-11 na liście platform, ale nie jest to platforma domyślna.
Teraz możesz ustawić JDK-11 jako platformę domyślną jak opisano w poście Netbeans 9. Jak zmienić domyślne JDK.
Kliknij przycisk Close, aby zakończyć.
Zamknij Netbeans.