Zakładam, że masz zainstalowane IntelliJ IDEA v. Community jak opisano tutaj
Zakładam, że masz ściągniętą bibliotekę Apache Derby jak opisałam tutaj, z plikiem db-derby-10.15.1.3-src.zip umieszczonym w folderze C:/Derby.
Wszelkie inne ustawienia Apache derby pokazane w powyższym wpisie nie są istotne.

Uruchomienie IntelliJ IDEA

Uruchom IntelliJ IDEA v.Community.
Możliwe są dwa przypadki:

  1. Nie masz jeszcze żadnego projektu
  2. Masz już jakiś projekt
Nie masz jeszcze żadnego projektu

W oknie ‘Welcome to IntelliJ iDEA’ wybierz menu Configure/Structure to New Projects (Rys. 257):


Rys. 257. Menu Configure
Masz już jakiś projekt

Klikasz File/Project Structure … (Rys. 258):


Rys. 258. Menu File
Utworzenie biblioteki Apache Derby

W widoku Project Structure przechodzimy do opcji Global Libraries (Rys. 259):


Rys. 259. Widok Project Structure

Klikamy znak + widoczny na stronie.
Z opadającego menu wybieramy opcję Java.
Przeszliśmy do okna Select Library Files.

Dodanie klas

Wyszukujemy folder C:\Derby\lib (Rys. 260):


Rys. 260. Okno Select Library Files

Klikamy przycisk OK.
Ignorujemy prośbę o wskazanie modułu (jeśli się pojawi).
Poprawiamy nazwę biblioteki na derby i klikamy przycisk Apply (Rys 261):


Rys. 261. Wstępna fazy tworzenia biblioteki
Dodanie sources

Klikamy pierwszy z trzech przycisków +.
W folderze Derby wybieramy plik db-derby-10.15.1.3-src.zip i klikamy OK.
Otworzy się okno Detected Roots.
Dokonujemy wyboru (Rys. 262) i klikamy przycisk OK.


Rys. 262. Okno Detected Roots

Klikamy przycisk Apply.
Teraz nasza bibliotek wygląda tak (Rys. 263):


Rys. 263. Aktualny stan biblioteki
Dodanie javadoc

Klikamy ponownie pierwszy przycisk z Rys. 261. Podświetlamy folder javadoc z folderu Derby i klikamy przycisk OK.
W oknie Choose Categories of Selected Files wybierz JavaDocs (Rys. 264) i kliknij przycisk OK.


Rys. 264. Kompletna biblioteka

Kliknij przycisk Apply, a potem OK.
Bibliotek została utworzona.

Dodanie bilioteki do projektu

Z poziomu okna z Rys. 259 wybierasz opcje Modules, podświetlasz nazwę modułu, a następnie klikasz przycisk + umieszczony skrajnie po prawej stronie (Rys. 265):


Rys. 265. Widok okna Project Structure

Z opadającego menu wybierz Library (Rys. 266):


Rys. 266. Opadające menu

W oknie Choose Libraries wybierz bibliotekę, którą chcesz dodać (Rys. 267) i kliknij przycisk Add Selected (Możesz zaznaczyś więcej niż jedną bibliotekę):


Rys. 267. Okno wyboru bibliotek do projektu

Kliknij przycisk Apply, a potem OK.
Bibliotek została dodana do projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *