Ściągniecie instalatora

Instalator można ściągnąć ze strony Open JDK

Instalacja OpenJDK 12
Rys. 190. Piiki do ściagnięcia

Klikamy link do pliku dla Windows. Po kliknięciu plik jest pobierany do folderu Pobrane przeglądarki. W folderze znajdujemy plik archiwum: openjdk-12.0.2_windows-x64_bin.

Instalacja

Rozpakowujemy archiwum np. przy użyciu programu 7-Zip. Po rozpakowaniu otrzymujemy folder (Rys 191):

Instalacja Open JDK 12
Rys. 191. Folder Open JDK 12

Zmień nazwę folderu na openjdk-12.0.2. Folder przenosimy na dysk C: tak aby jego adres był C:/openjdk-12.0.2.

Dokumentacja

Dokumentację online mamy tutaj
Jeśli chcesz możesz ściągnąć dokumentację do Oracle JDK jak opisałam tutaj.

Ustawienie zmiennych systemowych i sprawdzenie instalacji

Jeżeli masz tylko jeden system musisz ustawić zmienną JAVA_HOME na folder główny instalacji OpenJDK oraz w ścieżce Path wskazać dostęp do podfolderu bin jak to pokazałam tutaj.
Jeśli instalujesz OpenJDK jako drugie JDK nie musisz ustawiać żadnej zmiennej.

Materiały dodatkowe

Materiały dodatkowe znajdziesz na stronie Informacje dodatkowe