Ściągnięcie pliku

OpenJDK ściągamy ze strony http://jdk.java.net/11

OpenJDK-11 Installation
Rys. 109. Pliki do ściągnięcia

Ściągamy wersję dla Windows.
Po ściągnięciu plik rozpakowujemy. Otrzymujemy folder jdk-11.
Przenosimy folder tak, aby jego ścieżka była c:\jdk-11.
Plik instalacyjny usuwamy.

Sprawdzenie instalacji

Instalację sprawdzamy tak jak opisano we wpisie dotyczącym instalacji JDK-11.
Wpisujemy ścieżkę dostępu do zmiennej systemowej JAVA_HOME, a następnie w oknie Wiersza polecenia wpisujemy polecenie java -version.

OpenJDK-11 Installation
Rys. 110. Okno wiersza polecenia

W razie kłopotów

Zajrzyj do wpisu poświęconego instalacji JDK-11