Jeżeli zainstalowałeś i po instalacji i zmianie w Java_HOME i sprawdzeniu instalacji otrzymałeś informację, że masz środowisko Java 10 lub inne to zajrzyj do podrozdziału na końcu “W razie kłopotów“.

Uwagi dotyczące instalacji.

JDK-11 nie nadpisuje instalacji JDK-10.0.2, a instaluje się obok niej.
Po instalacji, w folderze instalacji nie zobaczymy już 2 nowych wpisów jre i jdk a jedynie jdk ponieważ JRE zostało połączone z JDK (Rys. 102).

JDK-11 (Java 11) installation
Rys. 102. Pliki w folderze Program Files/Java

Po instalacji w panelu Java nie jest uwzględniane JDK-11.
W JDK-11 nie ma już modułów JavaFX. Java FX została (ponownie) oddzielona od JDK. Oracle JDK nie obsługuje już i nie będzie obsługiwało w przyszłości JavaFX. Jeśli chcesz możesz zainstalować JavaFX w postaci OpenJFX. OpenJFX wymaga instalacji OpenJDK. Instalację opisujemy w innych postach.
JavaScript Nashorn otrzymał klauzulę deprecated i będzie usunięty z JDK w przyszłości. Przewiduje się, że obsługa biblioteki zostanie przejęta przez inny podmiot, jeszcze nie wiadomo który. Obsługa języków skryptowych została zachowana więc nadal będzie możliwość korzystania z zewnętrznych bibliotek skryptowych.

Ściągnięcie plików

Plik instalacyjny ściągamy ze strony: Oracle JDK-11 (Rys. 97)

JDK-11 (Java 11) installation
Rys. 97. Pliki do ściągnięcia

Plik z dokumentacją ściągamy ze strony Dokumentacja JDK-11 (Rys. 98)

JDK-11 (Java 11) installation
Rys. 98. Widok okna plików z dokumentacją do ściągnięcia

Instalacja JDK

Klikamy plik instalacyjny. Klikamy przycisk Tak, aby potwierdzić chęć instalacji.
W oknie, które się pojawi (Rys. 99), klikamy przycisk Next.

JDK-11 (Java 11) installation
Rys. 99. Okno instalacji 1

W następnym oknie akceptujemy domyślną ścieżkę instalacji klikając przycisk Next (Rys. 100).

JDK-11 (Java 11) installation
Rys. 100. Okno akceptacji ścieżki instalacji

W oknie zakończenia instalacji klikamy przycisk Close (Rys. 101).

JDK-11 (Java 11) installation
Rys. 101. Okno zakończenia instalacji

Instalacja JDK-11 została zakończona.
Plik instalacyjny usuwamy.

Rozpakowanie dokumentacji

Plik archiwum z dokumentacją rozpakowujemy przy użyciu np. programu Zip-7.
Nazwę folderu docs zmieniamy na jdk-11-docs-all i umieszczamy w łatwo dostępnym miejscu. Ja umieściłam w folderze apidocs na Pulpicie.
Plik archiwum usuwamy.

Sprawdzenie instalacji

Jeżeli chcesz sprawdzić instalację należy:
1. Przekierować zmienną środowiskową do JDK-11.
2. Sprawdzić instalację
Kroki te opisano w poście: Windows 10. sprawdzenie instalacji JDK.

W razie kłopotów

Jeżeli w ciągu ostatnich lat instalowałeś środowisko JRE 32-bitowe na komputerze w architekturze 64-bitowej to w zmiennej środowiskowej Path zmień kolejność zmiennych:

  • %JAVA_HOME%\bin powinna być przed
  • C:\Program Files(x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath
  • Jeśli odinstalujesz JRE 8u181 32-bit to ten drugi wpis możesz usunąć

Gdy teraz sprawdzisz wersję powinna być poprawna, o ile to była ta przyczyna.