Instalacja w Windows 10. Niezbędne jest wcześniejsza instalacja Oracle JDK lub OpenJDK.

Ściągniecie instalatora

Instalator możemy ściągnąć ze strony https://netbeans.apache.org/download/nb111/nb111.html.
Wybieramy wersję dla Windows (Rys. 233):

Instalacja Apache Netbeans 11.1
Rys. 233. Pliki doo sciagnięcia

Klikamy link. Przeglądarka ściąga plik po zaakceptowaniu lub wybraniu serwera. W miejscu pobrania pojawia się plik (Rys. 234):

Instalacja Apache Netbeans 11.1
Rys. 234. Ściągniety plik

Instalacja

Klikamy plik instalatora, aby rozpocząć instalację.
Wyrażamy zgodę na zainstalowanie aplikacji.
W pierwszym oknie które się pojaiw klikamy przycisk Next.
W oknie licencji zaznaczamy pole wyboru (zgoda na warunki licencji) i klikamy przycisk span class=”przycisk”>Next.
W następnym oknie (Rys. 235) zatierdzamy lokalizację instaacji oraz ustawiamy lokalizację JDK :

Instalacja Apache Netbeans 11.1
Rys. 235. Okno wyboru lokalizacji pików

Klikamy przycisk Next.
W nastęnym oknie klikamy przycisk Install.
W ostatnim oknie klikamy przycisk Finish.
Netbeans 11.1 zostało zainstalowane.
O konfiguracji opowiemy w następnych wpisach.