Poniższe klasy napisałam na bazie klasy znalezionej dawno temu w Internecie. Klasa wymagała znacznych przeróbek. Było tylko 7 oktaw. Zostały dodane 4 brakujące klawisze z dwóch oktaw. Całkowicie błędne było przypisanie dźwięków MIDI do klawiszy – napisałam to od nowa. Właściwie jest to całkiem nowa klasa, ale na wszelki wypadek podaję, że korzystałam z cudzego kodu.

Klasy

Piano
package piano;

import javax.sound.midi.MidiChannel;
import javax.sound.midi.MidiSystem;
import javax.sound.midi.MidiUnavailableException;
import javax.sound.midi.Synthesizer;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Piano {


  public Piano() throws MidiUnavailableException {
    final int[] white = {21, 23,
        24, 26, 28, 29, 31, 33, 35,
        36, 38, 40, 41, 43, 45, 47,
        48, 50, 52, 53, 55, 57, 59,
        60, 62, 64, 65, 67, 69, 71,
        72, 74, 76, 77, 79, 81, 83,
        84, 86, 88, 89, 91, 93, 95,
        96, 98, 100, 101, 103, 105, 107,
        108
    };
    final int velocity = 64;
    final int keys = 52;
    final int white_button_width = 20;
    final int white_button_height = 120;
    final int frame_height = white_button_height + 30;
    final int black_button_width = 16;
    final int black_button_height = 80;
    Synthesizer synthesizer = MidiSystem.getSynthesizer();
    synthesizer.open();
    MidiChannel channel = synthesizer.getChannels()[0];
    JFrame frame = new JFrame("Fortepian");
    JLayeredPane pane = new JLayeredPane();
    frame.add(pane);
    for (int i = 0; i < keys; i++) {
      JButton w = new JButton();
      w.setBackground(Color.WHITE);
      w.setLocation(i * white_button_width, 0);
      w.setSize(white_button_width, white_button_height);
      final int note = white[i];
      w.addActionListener(e -> channel.noteOn(note, velocity));
      pane.add(w, 0, -1);
    }
    for (int i = 0; i < keys - 1; i++) {
      int j = i % 7;
      if (j == 1 || j == 4) {
        continue;
      }
      JButton b = new JButton();
      b.setBackground(Color.BLACK);
      b.setLocation(i * white_button_width + black_button_width * 3 / 4, 0);
      b.setSize(black_button_width, black_button_height);
      final int note = white[i] + 1;
      b.addActionListener(e -> channel.noteOn(note, velocity));
      pane.add(b, 1, -1);
    }
    frame.setSize(keys * white_button_width + 20, frame_height);
    frame.setVisible(true);
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  }
}
PianoMain
package piano;

import javax.sound.midi.MidiUnavailableException;
import java.util.logging.Logger;

import static java.util.logging.Level.*;

public class PianoMain {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      new Piano();
    } catch (MidiUnavailableException ex) {
      Logger.getLogger(PianoMain.class.getName()).log(SEVERE, null, ex);
    }
  }
}
Wynik

Po uruchomieniu otrzymujemy klawiaturę (Rys. 236), na której mozna grać klikając przyciski myszą albo palcami na ekranie dotykowym.

Pianino - fortepian - Java
Rys. 236. Klawiatura pianina – fortepianu (zmniejszona)
Automat grający

W klasie Robot (AWT, Java) możesz obejrzeć jak wykorzystać klasę java.awt.Robot do automatycznego odegrania na tej klawiaturze zaprogramowanej melodii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *