Klasa java.util.Calendar (1)

Jest klasą abstrakcyjną dostarczającą metod do tworzenia i obsługi kalendarzy, dat oraz czasu oraz operowania jednostkami czasu.
Chwila (instant) może być przedstawiona jako liczba milisekund, które upłynęły od epoki (epoch): 1 stycznia 1970 r. 00:00:00.000

 • protected Calendar()
 • protected Calendar(TimeZone zone, Locale locale)
 • Klasy statyczne

  • Calendar.Builder – zostanie uwzględniona przy omawianiu pakietu java.time

  Stałe statyczne

  Stałe: Era
  Stała Wartość Opis
  ERA 0 Wskazuje erę np. p.n.e i n.e. Wartość zależna od kalendarza. Określana przez klasy pochodne.
  Stałe: Rok
  Stała Wartość Opis
  YEAR 1 Wskazuje rok. Wartość zależy od kalendarza. Określana przez klasy pochodne
  Stałe: Miesiąc
  Stała Wartość Opis
  MONTH 2 Wskazuje miesiąc. Wartość zależy do kalendarza.
  UNDECIMBER 12 W kalendarzach lunarnych wskazuje 13 miesiąc roku
  JANUARY 0 Styczeń
  FEBRUARY 1 Luty
  MARCH 2 Marzec
  APRIL 3 Kwiecień
  MAY 4 Maj
  JUNE 5 Czerwiec
  JULY 6 Lipiec
  AUGUST 7 Sierpień
  SEPTEMBER 8 Wrzesień
  OCTOBER 9 Październik
  NOVEMBER 10 Listopad
  DECEMBER 11 Grudzień
  Stałe: Tydzień
  Stała Wartość Opis
  SUNDAY 1 Niedziela
  MONDAY 2 Poniedziałek
  TUESDAY 3 Wtorek
  WEDNESDAY 4 Środa
  THURSDAY 4 Czwartek
  FRIDAY 6 Piątek
  SATURDAY 7 Sobota
  WEEK_OF_YEAR 3 Numer kolejny tygodnia w roku. Numeracja tygodni zaczyna się od 1. Ważne informacje znajdują się przy opisie metod getFirstDayOfWeek() oraz get MinimalDaysInFirstWeek(). Klasy pochodne definiują wartość tej stałej dla dni przed pierwszym tygodniem roku
  WEEK_OF_MONTH 4 Numer kolejny tygodnia w miesiący. Numeracja tygodni zaczyna się od 1. Ważne informacje znajdują się przy opisie metod getFirstDayOfWeek() oraz getMinimalDaysInFirstWeek(). Klasy pochodne definiują wartość tej stałej dla dni przed pierwszym tygodniem miesiąca
   

  DAY_OF_YEAR

  DAY_OF_WEEK_IN_MONTH

  Stałe: Dzień
  Stała Wartość Opis
  6 Numer kolejny dnia w roku. Numery zaczynają się od 1
  DAY_OF_MONTH 5 =DATE. Numer kolejny dnia w miesiącu
  DAY_OF_WEEK 7 Dzień tygodnia (SUNDAY, MONDAY, etc)
    8 Zlicza dni miesiąca co 7. Dni od 1-7, to 1, dni od 8-14, to 2, dni od 15-21, to 3. Liczba 0 określa 7 dni poprzedzających 1. Określenie DAY_OF_WEEK pozwala na dokładne określenie dnia w miesiącu
  DATE 5 =DAY_OF_MONTH. Numer kolejny dnia w miesiącu
  Stałe: Krótkie jednostki czasu
  Stała Wartość Opis
  MINUTE 12 Minuta w godzinie
  SECOND 13 Sekunda w minucie
  MILLISECOND 14 Tysięczna sekundy
  Stałe: Strefa czasowa
  Stała Wartość Opis
  ZONE_OFFSET 15 (Surowe) przesunięcie strefy czasowej w stosunku do GMTabbr> w milisekundach
  Stałe: Czas letni
  Stała Wartość Opis
  DST_OFFSET 16 Przesunięcie związane z wprowadzeniem czasu letniego w milisekundach
  Stałe: Styl daty
  Stała Wartość Opis
  ALL_STYLES 0 Wszystkie style
  LONG 2 =LONG_FORMAT. Długie nazwy
  LONG_FORMAT 2 =LONG. Długie nazwy
  LONG_STANDALONE 32770 Długie nazwy, niezależne
  NARROW_FORMAT 4 Format wąski
  NAROW_STANDALONE 32772 Format wąski, niezależny
  SHORT 1 =SHORT_FORMAT. Krótkie nazwy
  SHORT_FORMAT 1 =SHORT. Krótkie nazwy
  SHORT_STANDALONE 32769 Krótkie nazwy, niezależne
  Stałe: Inne
  Stała Wartość Opis
  FIELD_COUNT 17 Liczba rozróżnialnych pól rozpoznawanych przez gettery i settery. Liczone od 0 do FIELD_COUNT – 1

  <h3>Właściwości</h3>

  Wszystkie pola są chronione i nie ma do nich dostępu spoza pakietu. Są ważne, gdyż ich wartości pokazywane są w wydrukach.

  Właściwości klasy java.util.Calendar
  Typ Nazwa Opis
  boolean areFieldSet protected. Sprawdza czy wszystkie pola fields[] kalendarza sa zsynchronizowane z aktualnie ustawionym czasem
  int[] fields protected. Zestaw wartości pól tego kalendarza dla aktualnie ustawionego czasu time.
  boolean[] isSet protected. Zestaw flag pozwalających sprawdzić czy dane pole fields[] jest ustawione
  boolean isTimeSet protected. ‘true’ jeśli podany czas jest prawidłowy
  long time protected. Czas aktualnie ustawiony dla kalendarza. Wyraża liczbę milisekund, które upłynęły od epoki, 1 stycznia 1970  00:00:00.000 GMT

  Część druga wpisu