JavaFX 9. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika

Ponieważ JDK-11 nie nadpisuje JDK-10 nadal można korzystać z JavaFX 10.
Jeżeli chcesz korzystać z JavaFX 11 musisz zainstalować OpenJDK 11 i OpenJFX 11. Opis sposobów instalacji jest opisany w postach.


Uprzejmie informuję, że w Wydawnictwie Helion ukazała się książka JavaFX 9. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika, której głównym współautorem jest moja Pani oraz jej Tata, a mój Pan, który uczył mnie programowania. Książka dostępna jest tutaj.
Materiał książki jest zgodny z Java 10, a więc i JavaFX 11.
Jeżeli jesteś lub chcesz być programistą otwartym na nowe rozwiązania, nie możesz tej książki przegapić. A oto unikalne informacje zawarte w książce, a dotyczące JavaScriptu:

  • JavaFX współpracuje z językiem skryptowym Nashorn, który jest dialektem JavaScript uruchamialnym na maszynie wirtualnej Java. Aplikacje JavaFX można tworzyć i uruchamiać w Nashornie, a skrypty Nashorn można uruchamiać z JavaFX. Stosowne przykłady są podane w książce.
  • Element WebView w połączeniu z WebEngine dostarcza zaawansowanej przeglądarki opartej na silniku WebKit, pozwalającą na przeglądanie stron umieszczonych w Internecie lub w aplikacji JavaFX. Przeglądarka buforuje strony, ale po zamknięciu przeglądarki czyści bufor – jest to idealna przeglądarka, dla programisty JavaScript. Na dodatek można ją udoskonalać, czyli utworzyć własna przeglądarkę, o ile zna się język Java. Przykłady udoskonalania przeglądarki znajdują się w książce.
  • Obiekt JSObject (występujący niegdyś w LiveConnect firmy Netscape) pozwala na wprowadzanie obiektów Java do JavaScript na stronie internetowej i odwrotnie. A zatem w aplikacji desktopowej można użyć języka Java, np. wykonując obliczenia niemożliwe do wykonania w języku JavaScript. Bez tego obiektu konieczne byłoby skorzystanie z serwera obsługującego język Java. Stosowne przykłady znajdują się w książce.
  • Aplikacje JavaFX można budować używając FXML, dialektu XML przeznaczonego dla JavaFX. Ponieważ JavaScript obsługuje XML istnieje możliwość manipulacji aplikacjami JavaFX przy użyciu języka JavaScript. Opis języka FXML znajduje się w książce.

Warto też pamiętać, że:

  • Serwer Tomcat można wbudować w aplikację JavaFX i dostarczać w pełni dynamicznych i kompleksowych rozwiązań webowych.
  • Java obsługuje protokół HTTP/2 i inne protokoły używane w komunikacji internetowej
  • Java pozwala na tworzenie klientów WebSockets.
  • – itd.

O tym jak powstawała książka można się dowiedzieć z postu na blogu mojej Pani: Prace nad książką

Uzupełnienia do książki