Działania podstawowe i funkcje

Gdybyś potrzebował dodatkowych informacji:

Wszystkie przykłady w klasie BigInt09.
BigInteger abs()
Zwraca wartość absolutną z tej liczby BigInteger.

    BigInteger a = new BigInteger("-24");
    Util.print(a);
    BigInteger abs = a.abs();
    Util.print(abs);
-24
24

int signum()
Zwraca dla tej liczby -1 (jeśli liczba jest ujemna), 0 (jeśli liczba jest zerem), 1 (jeśli liczba jest dodatnia.

    BigInteger a = new BigInteger("-24");
    int sign = a.signum();
    Util.print(sign);
-1

BigInteger add(BigInteger big)
Zwraca wynik dodania this + big.
BigInteger subtract(BigInteger big)
Zwraca wynik odejmowania this - big.
BigInteger multiply(BigInteger big)
Zwraca wynik mnożenia this * big.
BigInteger divide(BigInteger big
Zwraca wynik dzielenia this / big (tylko część całkowita)

    BigInteger b = new BigInteger("5");
    BigInteger c = new BigInteger("3");
    BigInteger r1 = b.add(c);
    Util.print(r1);
    BigInteger r2 = b.subtract(c);
    Util.print(r2);
    BigInteger r3 = b.multiply(c);
    Util.print(r3);
    BigInteger r4 = b.divide(c);
    Util.print(r4);
8
2
15
1

BigInteger pow(int exp)
Zwraca thisexp.

    BigInteger b = new BigInteger("5");
    BigInteger pow = b.pow(3);
    Util.print(pow);
125

BigInteger[] divideAndRemainder(BigInteger big)
Zwraca tablicę [this / big, this % big].

    BigInteger b = new BigInteger("5");
    BigInteger d = new BigInteger("17");
    BigInteger[] dar = d.divideAndRemainder(b);
    Util.print(dar);
[3, 2]

Otrzymaliśmy wynik dzielenia 17/5=3 oraz 17%5=2, czyli 17/5 = 3 reszta 2.
BigInteger gcd(BigInteger big)
Zwraca największy wspólny dzielnik nwd(abs(this), abs(big)).

    BigInteger b = new BigInteger("5");
    BigInteger e = new BigInteger("15");
    BigInteger gcd = e.gcd(b);
    System.out.println(gcd);
5

Największy wspólny dzielnik 15 i 5 to liczba 5 nwd(15,5)=5.

BigInteger sqrt()
Zwraca pierwiastek kwadratowy z this.
BigInteger - przykłady

    BigInteger e = new BigInteger("15");
    BigInteger sqrt = e.sqrt();
    System.out.println(sqrt);
3

BigInteger mod(BigInteger m)
Zwraca wynik this mod m. Zwracana liczba w przeciwieństwie do remainder zawsze jest dodatnia

    BigInteger b = new BigInteger("5");
    BigInteger d = new BigInteger("17");
    BigInteger mod = d.mod(b);
    Util.print(mod);
2

BigInteger modInverse(BigInteger m)
Zwraca wynik this-1 mod m.

    BigInteger b = new BigInteger("5");
    BigInteger d = new BigInteger("17");
    BigInteger modi = d.modInverse(b);
    Util.print(modi);
3

BigInteger modPow(BigInteger exp, BigInteger m)
Zwraca thisexp mod m.

    BigInteger b = new BigInteger("5");
    BigInteger c = new BigInteger("3");
    BigInteger e = new BigInteger("15");
    BigInteger modp = e.modPow(c, b);
    Util.print(modp);

0

BigInteger remainder(BigInteger big)
Zwraca this % val.

    BigInteger b = new BigInteger("5");
    BigInteger d = new BigInteger("17");
    BigInteger rem = d.remainder(b);
    Util.print(rem);
2

BigInteger[] sqrtAndRemainder()
Zwraca tablicę [BigInteger - przykłady, this - s * s]

    BigInteger e = new BigInteger("15");
    BigInteger[] sqrtr = e.sqrtAndRemainder();
    Util.print(sqrtr);
[3, 6]