Konstruktory

Konstruktor BigInteger(byte[] val)

Załóżmy, że mamy liczbę 1682151.
W systemie dwójkowym będzie to liczba 3-bajtowa: “000110011010101011100111”;
Liczbę możemy podzielić na trzy bajty: “00011001”, “10101010”, “11100111”.
Po przekształceniu do intów będą to liczby: 25, 170, 231.
Po przekształceniu w bajty (kod uzupełnień do 2) będą to bajty: 25, -86, -25.
To oznacza, że liczba 1682151 zapisana jako tablica bajtów będzie wyglądała tak: [25, -86, -25].
W klasie BigInt01 podstawiamy tę tablicę do konstruktora i konstruujemy liczbę BigInteger:

    byte[] b1 = {25,-86,-25};
    Util.print(b1);
    BigInteger big1 = new BigInteger(b1);
    Util.print(big1);

Po uruchomieniu klasy na konsoli otrzymamy:

[25, -86, -25]
1682151

Konstruktor BigInteger(byte[] val, int off, int len)

Konstruktor pozwala na utworzenie liczby BigInteger z danych tablicy val.
off – oznacza przesunięcie indeksu
len – oznacza liczbę odczytywanych bajtów

Ten konstruktor (znany od Java 9) działa nieprawidłowo.

Kod przedstawiony (BigInt02) poniżej:

    byte[] b1 = {25, -86, -25};
    Util.print(b1);
    BigInteger big1 = new BigInteger(b1, 0, 3);
    Util.print(big1);
    BigInteger big2 = new BigInteger(b1, 0, 1);
    Util.print(big2);
    BigInteger big3 = new BigInteger(b1, 1, 1);
    Util.print(big3);
    BigInteger big4 = new BigInteger(b1, 2, 1);
    Util.print(big4);

po uruchomieniu pokazuje:

[25, -86, -25]
1682151
25
-86
-25

Zgodnie z wyjaśnieniami przy konstruktorze BigInteger(byte[] val) powinniśmy otrzymać:
1682151
25
170
231

Konstruktor BigInteger(int signum, byte[] magnitude)

Ten konstruktor przekształca układ signum - magnitude (znak liczby – liczba bez znaku) w liczbę BigInteger.
Znak (signum) może być równy:

 • 1 dla liczb dodatnich
 • -1 dla ujemnych
 • 0 nie jest dozwolone
 • Magnitude może być liczbą 7-bitową, a zatem liczbą od 0 do 127. Signum określa jej znak.
  Po uruchomieniu klasy BigInt03:

      byte[] b1 = {25,-86,-25};
      BigInteger a = new BigInteger(1, b1);
      Util.print(a);
  

  na konsoli otrzymujemy:

  1682151
  

  Konstruktor BigInteger(int signum, byte[] magnitude, int off, int len)

  Ten konstruktor pozwala zamienić układ signum – magnitude (znak – liczba bez znaku) na liczbę BigInteger.
  off – oznacza przesunięcie indeksu
  len – oznacza liczbę bajtów
  Znak (signum) może być równy:

  • 1 dla liczb dodatnich
  • -1 dla ujemnych
  • 0 nie jest dozwolone
  • Magnitude może być liczbą 7-bitową, a zatem liczbą od 0 do 127. Signum określa jej znak.
   Po uruchomieniu klasy BigInt04:

       byte[] b1 = {25, -86, -25};
       Util.print(b1);
       BigInteger big1 = new BigInteger(1,b1, 0, 3);
       Util.print(big1);
       BigInteger big2 = new BigInteger(1,b1, 0, 1);
       Util.print(big2);
       BigInteger big3 = new BigInteger(1,b1, 1, 1);
       Util.print(big3);
       BigInteger big4 = new BigInteger(1,b1, 2, 1);
       Util.print(big4);
   

   na konsoli zobaczymy:

   [25, -86, -25]
   1682151
   25
   170
   231
   

   Konstruktor BigInteger(int numBits, Random random)

   Tworzy losową liczbę BigInteger, z przedziału zamkniętego <0, 2numBits-1>
   Uruchamiamy klasę BigInt05:

       BigInteger a = new BigInteger(16, new Random());
       Util.print(a);
   

   Na konsoli otrzymujemy:

   22009
   

   Komentarz: Liczba powinna być w zakresie <0, 65535>.

   Konstruktor BigInteger(int bitLength, int certainty, Random random)

   Tworzy losową, dodatnią liczbę BigInteger o długości bitLength, która jest prawdopodobnie pierwsza, z pewnością certainty.
   Najlepiej jest, gdy liczba bitLength jest podzielna przez 8.
   certainty oznacza liczbę iteracji pętli sprawdzającej pierwszość liczby. Sensowne są liczby 100 lub większe.
   Uruchamiamy klasę BigInt06:

      BigInteger a = new BigInteger(24, 1000, new Random());
      Util.print(a);    
   

   Na konsoli otrzymujemy:

   14226001
   

   Konstruktor BigInteger(String val)

   Przekształca string val w systemie dziesiętnym na BigInteger.
   Uruchamiamy klasę BigInt07:

      BigInteger a = new BigInteger("24");
      Util.print(a);
   

   Na konsoli otrzymamy:

   24
   

   Konstruktor BigInteger(String val, int radix)

   Przekształca string val w systemie radix na BigInteger.
   Uruchamiamy klasę BigInt08:

     BigInteger a = new BigInteger("10111101", 2);
     Util.print(a);  
   

   Na konsoli otrzymamy:

   189