Jest używana w przypadku użycia wbudowanej biblioteki JavaSound.
Możesz ściągnąć ją ze strony: Oracle
Na stronie (Rys. 93).

Sound library for JRE
Rys. 93 Biblioteki dźwiękowe do załadowania

Kliknij link deluxe aby ściągnąć archiwum na dysk. W miejscu pobrania pliku pojawi się ikona archiwum (Rys. 94):

Sound library for JRE
Rys. 94. Ikona pliku archiwum biblioteki dźwiękowej

Rozpakuj archiwum używając na przykład programu 7-Zip. W miejscu rozpakowania pojawią się dwa pliki (Rys. 95).

Sound library for JRE
Rys. 95. Pliki biblioteki dźwiękowej

Przejdź do folderu:

  • C:\Program Files\Java\jre1.8.0_181\lib albo
  • C:\Program Files\Java\jre-10.0.2\lib

Jeśli w tym folderze nie ma jeszcze folderu audio utwórz taki folder. W folderze audio umieść oba pliki.
Potwierdź posiadanie praw administratora, jeśli system tego zażąda.