Jeśli w trakcie instalacji instalator netebans64.exe ustawi środowisko na JDK 8u181, a ty chciałbyś mieć środowisko JDK 10, to dodaj środowisko JDK 10Tools/Java Platform, a następnie klikając przycisk Add Platform wybierz odpowiednie środowisko. W oknie Platform będziesz miał dwa środowiska, z których to wcześniej zainstalowane będzie środowiskiem domyślnym.
Można to zmienić.
Przejdź do folderu C:\netbeans\etc i otwórz plik netbeans.conf w Notepad++ albo w Notatniku.
Znajdź linię (Rys. 90):

Apache Netbeans 9 How to change default JDK
Rys. 90. Linia ustawień JDK

Usuń znak komentarza na początku, a po znaku równości wstaw ścieżkę do folderu głównego JDK, które ma być domyślne:
netebeans_jdkhome="C:\Program Files\Java\jdk-10.0.2" (Rys. 91)
Apache Netbeans 9 How to change default JDK
Rys. 91. Linia ustawień JDK po zmianie

Zapisz plik po zmianach. Uruchom ponownie program. Po uruchomieniu będziesz miał dwa środowiska, a domyślnym będzie JDK 10 (Rys. 92).
Apache Netbeans 9 How to change default JDK
Rys. 92. Lista platform po dokonaniu zmian

Jeśli, co się czasem zdarza, nastąpi zduplikowanie środowisk, to niepotrzebne możesz usunąć. Nie można usunąć jedynie środowiska domyślnego.