Atrybuty można podawać jako łańcuch znaków zawierający pary ‘nazwa=wartość’ oddzielone średnikami lub w postaci obiektów klasy Properties.
Jeżeli w połączeniu zostaną podane zarówno atrybuty w postaci łańcucha znaków jak i w postaci obiektu klasy Properties i w obu wystąpi ta sama nazwa atrybutu, to uwzględniony zostanie atrybut zapisany w łańcuchu znaków.
Wszystkie atrybuty są opcjonalne.
Atrybuty nie są sprawdzane na poprawność. Jeśli nazwa atrybutu lub wartość atrybutu zostaną błędnie podane, argument jest ignorowany (nie jest brany pod uwagę).

Tab. Klasyfikacja atrybutów połączeń
Typ Opis Właściwość
tworzenie bazy danych nazwa bazy danych databaseName
czy utworzyć bazę danych create
login i hasło hasło użytkownika password
login użytkownika user
zapisywanie logów ścieżka do logu logDevice
wyjątki czy podawać tekst wiadomości dla wyjątków retrieveMessageText
zamykanie bazy czy zamknąć jedną z baz danych shutdown
sterowniki czy wyrejestrować sterownik przy zamykaniu silnika deregister
ścieżka do folderu z informacjami o pracy sterowników ClientDriver traceDirectory
ścieżka do pliku z informacjami o pracy sterowników ClientDriver traceFile
czy informacja powinna być dołączana do istniejącej czy ppowinna ją zastępować traceFileAppend
specyfikuje poziom zapisywanych informacji traceLevel
usunięcie z pamięci czy usunąć bazę w pamięci z pamięci? drop
security rodzaj mechanizmu bezpieczeństwa dostępu klientów do serwera Derby securityMechanizm
tryb SSL klienta ssl
szyfrowanie czy szyfrować bazę danych dataEncryption
hasło uruchamiania bootPasword
zmiana hasła uruchamiania newBootPassword
klucz szyfrujący encryptionKey
zmiana klucza szyfrującego newEncryptionKey
długość klucza szyfrującego encryptionLength
nazwa dostawcy szyfrowania encryptionProvider
algorytm szyfrowania encryptionAlgorithm
odszyfrowanie zaszyfrowanej bazy danych decryptDatabase
sortowanie sposób sortowania collation
podanie lokalizacji innej niż domyślna territory

kopia zapasowa tworzenie bazy z kopii zapasowej createFrom
ścieżka do kopii zapasowej restoreFrom
ścieżka do kopii zapasowej rollForwardRecoveryFrom
replikacja czy zatrzymać replikację w systemie slave failover
wskazuje system slave slaveHost
wskazuje port dla slave slavePort
czy rozpocząć replikację w trybie ‘master’ startMaster
rozpoczyna replikację w trybie ‘slave’ startSlave
czy zatrzymać replikację ‘master’ stopMaster
czy zatrzymać replikację ‘slave’ stopSlave
aktualizacja wersji Czy zaktualizować wersję bazy danych upgrade

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *