Opis
Łańcuch bajtów o wskazanej długości do 32672 bajtów (jest to np. wielkość obrazka o wymiarach 200 x 163).
Składnia
VARCHAR (liczba bajtów) FOR BIT DATA
albo
CHAR VARYING(liczba bajtów) FOR BIT DATA
albo
CHARACTER VARYING (liczba bajtów) FOR BIT DATA
Odpowiadający typ JDBC
java.sql.Types.VARBINARY
Ograniczenia
Jeśli wstawiany łańcuch bajtów krótszy niż podany, to łańcuch bajtów nie jest automatycznie uzupełniony wartościami bajtowymi 0x20 do podanej długości.
Gdy porównywane są dwa łańcuchy bajtowe – muszą być tej samej długości.
Wyniki operacji na CHAR FOR BIT DATA i VARCHAR FOR BIT DATA są zawsze typu VARCHAR FOR BIT DATA.
Bajty wstawiamy jako liczby heksadecymalne poprzedzone prefiksem X albo x, np. X’ff’.
Do przeliczenia tablicy byte[] na liczbę heksadecymalną można użyć metody opisanej przy typie CHAR FOR BIT DATA.
Uwagi
Identyczny z typem CHAR FOR BIT DATA, ale umożliwia wstawianie większej liczby bitów, a dane krótsze niż wskazane są akceptowane bez dopełniania.
Przykład
Przykład w klasie R055.

Pliki do ściągnięcia

Plik r055.zip (klasa + skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.