Opis
Liczba zmiennoprzecinkowa 4 bajtów (32 bity)
Składnia
REAL
Odpowiadający typ Java
java.lang.Float
Odpowiadający typ JDBC
java.sql.Types.REAL
Zakres

typ min max
standardowa java.lang.Double.MIN_VALUE=-3.4028235E+38 java.lang.Double.MAX.VALUE=+3.4028235E+38
normalizowana -1.17549435E-38 +1.17549435E-38
denormalizowana -1.4E-45 +1.9E-45

‘Exxx’ oznacza ‘*10xxx’
Ograniczenia
Jeśli wstawiana wartość przekracza granice typu – wyrzucany jest wyjątek.
-0.0 jest normalizowane do 0.0
Maksymalna liczba znaków w zapisanej liczbie to 30 znaków.
Stałe zawsze są mapowane do ‘DOUBLE’. Aby przekształcić stałą w ‘REAL’ należy użyć rzutowania (użyć funkcji CAST).

Przykład w klasie R046
package aderby.sqls;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.*;

public class R046 {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r046";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/r046.sql";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    //Utworzenie bazy i wstawienie danych
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    //pobranie danych
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery("SELECT * FROM ziemia");
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getString("nazwa") + " "
            + rs.getFloat("val") + " " + rs.getString("jedn"));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

średni promień równikowy 6378.137 km
średni promień biegunowy 6356.752 km
średnie spłaszczenie biegunowe 0.003353 
mimośród elipsy tworzonej przez południki 0.0818 
promień średni dla objętości kuli 6371.001 km
powierzchnia 510.066 mld km2
objętość 1083.207 mld km3

Pliki do ściągniecia

Plik r046.zip (klasa + skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszyskich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.