Opis
Łańcuch znaków o zmiennej długości do 32 700 znaków. 32 700 znaków to nieco ponad 18 stron znormalizowanego maszynopisu A-4
Składnia
LONG VARCHAR
Odpowiadający typ Java
java.lang.String
Odpowiadający typ JDBC
java.sql.Types.LONGVARCHAR. Przy konwersji zwrotnej z Java do SQL, nie ma typu Java odpowiadającego LONG VARCHAR.
Uwagi
Identyczny z VARCHAR tyle, że przyjmuje nieco więcej znaków i przy specyfikowaniu typu nie podaje się liczby znaków.