Opis
Identyczny z typem VARCHAR FOR BIT DATA tyle, że nie podaje się liczby bajtów, czyli składnia jest typu:
LONG VARCHAR FOR BIT DATA.