Opis
Liczba zmiennoprzecinkowa o ustawianej precyzji
Składnia
FLOAT (precyzja)
Odpowiadający typ Java
java.lang.Float
albo
java.lang.Double
Odpowiadający typ JDBC
java.sql.Types.REAL
albo
java.sql.Types.DOUBLE
Precyzja
Precyzja może być liczbą:
1 – 23 – odpowiada typowi REAL
24 – 53 – odpowiada typowi DOUBLE
Wstawienie liczby 0 lub ujemnej – powoduje powstanie błędu.
Uwagi
Najlepiej – nie używać. Rozsądne jest zastąpienie typem REAL lub DOUBLE.