Opis
Łańcuch znaków o długości do 2 147 483 647 znaków, czyli nieco więcej niż 1 193 046 strony znormalizowanego maszynopisu A-4
Składnia
CLOB(liczba znaków Unicode)
albo
CHARACTER LARGE OBJECT(liczba znaków Unicode)
Liczba znaków może być podana jako:

 • 12235 – liczba znaków
 • 12K – 12×1024 znaków
 • 2M – 2×1024×1024 znaków
 • 2G – 2×1024×1024×1024 znaków
 • bez podanej wartości – domyślnie 2 147 483 647 znaków

Maksymalna liczba znaków to 2G – 1 = 2 147 483 647 znaków
Odpowiadający typ Java
java.sql.Clob
Odpowiadający typ JDBC
java.sql.Types.CLOB

Przykład

Przykład w klasie R048:

package aderby.types;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R049 {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r049";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/r049.sql";
  private static final String sql1 = "INSERT INTO books VALUES(DEFAULT, ?,?)";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    FileReader fis = null;
    try {
      fis = new FileReader("aderby/src/resources/txts/Winnetou.txt");
    } catch (FileNotFoundException e1) {
      e1.printStackTrace();
    }
    PreparedStatement pstm = null;
    try {
      pstm = con.prepareStatement(sql1);
      pstm.setString(1, "Winnetou");
      pstm.setCharacterStream(2, fis);
      pstm.execute();
    } catch (SQLException e1) {
      e1.printStackTrace();
    }
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    Clob t;
    Reader is = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat
          .executeQuery("SELECT * FROM books WHERE title='Winnetou'");
      while (rs.next()) {
        t = rs.getClob("text");
        is = t.getCharacterStream();
        for (int i = is.read(); i != -1; i = is.read()) {
          System.out.print((char) i);
        }
        t.free();
      }
    } catch (SQLException | IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(fis);
    DerbyUtil.close(is);
    DerbyUtil.close(pstm);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}

P o uruchomieniu zobaczymy na konsoli:

KAROL MAY 

WINNETOU 

TOM I 

ROZDZIAŁ I 

GREENHORN 
..... 13088 linii tekstu ...
KONIEC TOMU PIERWSZEGO 

Pliki do ściągnięcia

Plik r049.zip (klasa + skrypt)
Plik Winnetou.zip (tekst książki)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszyskich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.