Opis
Łańcuch znaków o stałej wskazanej długości od 1 d0 254 znaków
Składnia
CHAR(liczba znaków)
albo
CHARACTER(liczba znaków)
Odpowiadający typ Java
java.lang.String
Odpowiadający typ JDBC
java.sql.Types.CHAR
Ograniczenia
Jeśli wstawiany łańcuch jest krótszy niż podany, to łańcuch znaków jest automatycznie uzupełniony spacjami do podanej długości. Jeśli jest dłuższy niż podany – nadmiarowa część znaków jest obcinana.
Gdy porównywane są dwa łańcuchy znaków różnej długości (CHAR i CHAR albo CHAR i VARCHAR), krótszy łańcuch znaków jest uzupełniany spacjami do takiej długości jakiej jest dłuższy łańcuch znaków.
Przykład
Przykład w klasie R048:

package aderby.types;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.*;

public class R048 {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r048";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/dictionary.sql";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    //pobranie danych
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery("SELECT * FROM dictionary");
      while (rs.next()) {
        System.out.println(
            rs.getString("english") + " " + rs.getString("polski"));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}

Po uruchomieniu na konsoli otrzymujemy:

cat              kot              
dog              pies             
pig              świnia            
aphid             mszyca            
crocodile           krokodyl           
ostrich            struś             
oyster             ostryga            
bedbug             pluskwa        

Pliki do ściągniecia

Skrypt dictionary.zip
Plik R048.zip
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszyskich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.