Opis
Wartość logiczna: true albo false
Składnia
BOOLEAN
Odpowiadający typ Java
java.lang.Boolean
Odpowiadający typ JDBC
java.sql.Types.BOOLEAN
Opis
Dopuszczalna jest także wartość null. Przy sortowaniu wartość true jest uznawana za ‘większą’ od false.
Przykład
Przykład w klasie R056:

    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB("C:/Przyklady/r056",
        ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript("aderby/src/resources/sqls/r056.sql",
        con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery("SELECT * FROM pytania");
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getString("pytanie") + " "
            + rs.getBoolean("odpowiedz"));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();

Po uruchomieniu kodu na konsoli zobaczymy:

Czy Słońce jest gwiazdą? true
Czy Ziemia jest większa od Księżyca? false
Czy na Marsie żyją małe zielone ludziki? false

Pliki do ściągnięcia

Plik r056.zip (klasa + skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.