W Derby można tworzyć własne typy danych (UDT user-defined type – typ zdefiniowany przez użytkownika). Aby obiekt (instancja) klasy UDT mogła być zapisana w kolumnie bazy danych, klasa musi implementować interfejs Serializable albo – lepiej – Externalizable , co oznacza konieczność zaimplementowania 2 metod interfejsu.
Klasa musi być publiczna i widoczna w ścieżce klas.
UDT musi być zadeklarowany w bazie przy użyciu polecenia CREATE TYPE przed jego użyciem, czyli np. przed utworzeniem tabeli bazy danych, w której występuje. To polecenie będzie omówione przy omawianiu grupy poleceń CREATE.
Tworzenie typów pokażę na następujących przykładach:

  • AriaEnum – wyliczenie
  • AriaStringSet – zbiór łańcuchów znakowych
  • AriaSet – zbiór dowolnych obiektów
  • AriaArray – tablica dowolnych danych
  • AriaColor – kolor ARGB