Przygotowanie
 1. Jak utworzyć i dodać do projektu bibliotekę Apache Derby w IntelliJ?
Wiadomości wstępne
 1. Prezentacja bazy danych
 2. Konfiguracja bazy danych
 3. Cechy bazy danych
 4. Folder bazy danych
Szybki start
 1. Narzędzie ij – tryb embedded – bez użycia skryptu SQL
 2. Narzędzie ij – tryb embedded – z użyciem skryptu SQL
 3. Java – tryb embedded
 4. Java – tryb klient/serwer
Praca z obiektami Properties
 1. Zapisywanie i odczytywanie .properties (FileOutputStream, FileInputStream)
 2. Zapisywanie i odczytywanie .properties (FileWriter, FileReader)
 3. Zapisywanie i odczytywanie .xml
System i silnik Derby
 1. Zrozumienie systemu Derby
 2. Właściwości systemu i baz danych
Baza Derby
 1. Baza w Windows: copy, delete, move
Łączenie z bazą danych
SQL
 1. Co to jest SQL?
 2. Składnia SQL
 3. Tworzenie skryptów SQL
 4. Uruchamianie skryptów SQL
 5. Typy danych
  1. Typy numeryczne
   1. BIGINT
   2. DECIMAL = DEC = NUMERIC
   3. DOUBLE = DOUBLE PRECISION
   4. FLOAT