Klasa uruchamiająca

Funkcja TIMESTAMP

Opis
Zwraca znacznik czasu z podanej wartości lub pary wartości.
Składnia
TIMESTAMP(val1 [,val2])
Ograniczenia
Jeśli podana jest tylko ‘val1’:

  ‘val1’ – musi być:

 • TIMESTAMP – wynik jest TIMESTAMP
 • łańcuchem znaków będącym poprawnym znacznikiem czasu – wynik jest TIMESTAMP
 • łańcuchem znaków o długości 14 znaków – nie będącym CLOB, LONG VARCHAR ani XML. W tym łańcuchu yyyyxxddhhmmss – oznaczają odpowienio: rok (yyyy), miesiąc (xx), dzień (dd), godzinę (hh), minuty (mm) i sekundy (ss) – wynik jest TIMESTAMP z nanosekundami = 0

Jeśli podane są ‘val1’ i ‘val2’

 • ‘val1’ musi być DATE lub łańcuchem znaków reprezentującym poprawną datę
 • ‘val2’ musi być TIME lub łańcuchem znaków reprezentującym poprawny czas
 • Zwracany wynik JEST TIMESTAMP z nanosekundami = 0
 • Wynik może być NULL
  Przykład
  Przykład w klasie R080_TIMESTAMP:

  private static final String baza = 
    "C:/Przyklady/r080_timestamp";
  private static final String skrypt = 
    "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
  static final String selectsql1 = 
    "SELECT TIMESTAMP('20131129081543') FROM daty";
  

  Wynik

  2013-11-29 08:15:43.0
  

  Pliki do ściągnięcia

  R080_TIMESTAMP.zip (klasa)
  daty.zip (skrypt)
  Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
  Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
  Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.