Klasa uruchamiająca

Funkcja TANH

Opis
Zwraca wartość tangensa hiperbolicznego dla podanej wartości kąta wyrażonej w radianach.
Składnia
TANH(wartość)
Przykład
Przykład
Przykład w klasie R077_TANH:

 private static final String baza = 
  "C:/Przyklady/r077_tanh";
 private static final String skrypt = 
  "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
 private static final String selectsql = 
  "SELECT val, TANH(val) FROM mathdata";

Ograniczenia

 • Jeśli ‘wartość’ jest NULL – wynik jest NULL
 • Jeśli ‘wartość’ jest 0 – wynik jest 0
 • Wartość zwracana mieści się w granicach <-1,1 > i jest używana w systemach sztucznej inteligencji, np. w sieciach neuronowych.

Wynik

-40.6  -1.0
-39.8  -1.0
-37.9  -1.0
-37.8  -1.0
-36.8  -1.0
33.2  1.0
36.6  1.0
36.6  1.0
36.7  1.0
37.1  1.0
37.4  1.0
38.3  1.0
38.9  1.0
39.2  1.0
39.7  1.0
40.1  1.0
41.2  1.0

Pliki do ściągnięcia

R077_TANH.zip (klasa)
mathdata.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.