Klasa uruchamiająca

Funkcja SUBSTR

Opis
Zwraca podłańcuch znaków o wskazanej długości z łańcucha znaków lub bitów zaczynając od wskazanej pozycji.
Składnia
SUBSTR({wartość}, start [,długość])
Ograniczenia

 • Pierwszy znak lub bit łańcucha ma pozycję 1
 • ‘start’ – obowiązkowy – INTEGER – zaczyna się od 1
 • ‘długość’ – opcjonalny – zaczyna się od 1. Jeśli nie jest podany to zwracany jest łańcuch od ‘start’ do końca łańcucha
 • ‘wartość’ – może być CHAR, VARCHAR, LONG VARCHAR oraz innego typu wbudowanego, który może być konwertowany do łańcucha znaków (z wyjątkiem wyrażeń bitowych)
 • ‘start’ i ‘długość’ muszą być >0

Przykład
Przykład w klasie R079_SUBSTR:

private static final String baza = 
  "C:/Przyklady/r079_substr";
private static final String skrypt = 
  "aderby/src/resources/sqls/daty2.sql";
private static final String selectsql = 
  "SELECT zdarzenie, SUBSTR(zdarzenie,5,6) FROM daty";

Wynik

Urodziny     ziny
Ukończenie szkoły podstawowej     czenie
Ukończenie liceum     czenie
dyplom magistra biologii     om mag

Pliki do ściągnięcia

R079_SUBSTR.zip (klasa)
daty.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *