Klasa uruchamiająca

Funkcja SIN

Opis
Zwraca liczbę DOUBLE będącą sinusem kąta podanego w radianach.
Składnia
SIN(wartość)
Ograniczenia

 • ‘wartość’ musi być DOUBLE
 • Jeśli ‘wartość’ jest NULL – wynik jest NULL
 • Jeśli ‘wartość’ jest 0 – wynik jest 0.
 • Przykład
  Przykład w klasie R075_SIN:

  private static final String baza = 
    "C:/Przyklady/r075_sin";
  private static final String skrypt = 
    "src/resources/sqls/mathdata.sql";
  private static final String selectsql = 
    "SELECT val, SIN(val) FROM mathdata";
  

  Wynik

  -40.6  -0.23838687174889206
  -39.8  -0.8627606436856788
  -37.9  -0.1995397052387874
  -37.8  -0.10071709699250053
  -36.8  0.7827745135506544
  33.2  0.9773425123922587
  36.6  -0.8908041440768614
  36.6  -0.8908041440768614
  36.7  -0.8409907797521016
  37.1  -0.5639092232502625
  37.4  -0.29467160150025756
  38.3  0.5653752781370229
  38.9  0.932360548866189
  39.2  0.9975574189078051
  39.7  0.9089274645434138
  40.1  0.6748079928938668
  41.2  -0.351614809716816
  

  Pliki do ściągnięcia

  R075_SIN.zip (klasa)
  mathdata.zip (skrypt)
  Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
  Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
  Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.