Klasa uruchamiająca

Funkcja SECOND

Opis
Zwraca sekundę.
Składnia
SECOND(wartość)
Ograniczenia
Argument musi być:

 • TIME
 • TIMESTAMP
 • łańcuchem znaków – nie będącym CLOB, LONG VARCHAR ani XML – będącym poprawnym czasem lub znacznikiem czasu
 • Zwraca liczbę pomiędzy 0 a 59.
  Przykład
  Przykład w klasie R080_SECOND:

  private static final String baza = 
    "C:/Przyklady/r080_second";
  private static final String skrypt = 
    "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
  static final String selectsql1 = 
    "SELECT SECOND(CURRENT TIMESTAMP) FROM daty";
  

  Aktualnie jest godzina 9:36:59.
  Wynik

  59
  

  Pliki do ściągnięcia

  R080_SECOND.zip (klasa)
  daty.zip (skrypt)
  Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
  Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
  Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.