Klasa uruchamiająca

Funkcja RTRIM

Opis
Usuwa końcowe spacje z łańcucha znaków.
Składnia
RTRIM(wartość)
Przykład
Przykład w klasie R073_RTRIM:

private static final String baza = 
  "C:/Przyklady/r079_rtrim";
private static final String skrypt = 
  "aderby/src/resources/sqls/daty2.sql";
private static final String selectsql = 
  "SELECT data, RTRIM(zdarzenie) FROM daty";

Wynik

1952-06-04   ' Urodziny'
1968-06-04   ' Ukończenie szkoły podstawowej'
1972-06-26   ' Ukończenie liceum'
1977-06-25   ' dyplom magistra biologii'

Pliki do ściągnięcia

R079_RTRIM.zip (klasa)
daty.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.