Klasa uruchamiająca

Funkcja ROW_NUMBER

Opis
Zwraca numer rzędu. Zwraca BIGINT, który wzrasta o 1 dla każdego następnego rzędu. Używana jest do ograniczania liczby rzędów zwracanych przez zapytanie.
Składnia
ROW_NUMBER() OVER()
Ograniczenia
Funkcja jest definiowana przez standard SQL. Klauzula ograniczająca OVER() nie jest tu używana (nie ma argumentów), ale jest pozostawiana (zapewne do wykorzystania w przyszłości), co oznacza, że funkcja jest wykonywana na całym zbiorze wynikowym.
Funkcja nie może być użyta w klauzuli WHERE.
Derby nie zapewnia użycia ORDER BY w podzapytaniach, czyli nie ma sposobu zapewnienia kolejności rzędów w podzapytaniu QUERY.
Przykład
Przykład w klasie R081_ROW_NUMBER:

private static final String baza = 
   "C:/Przyklady/r081_row_number";
private static final String skrypt = 
   "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
static final String selectsql2 = 
   "SELECT data FROM(SELECT ROW_NUMBER() OVER() AS R, 
     daty.* FROM daty) AS T WHERE R <=2";

Polecenie wybierające 1
SELECT ROW_NUMBER() OVER(), data FROM daty
Polecenie wybierające 2
SELECT data FROM(SELECT ROW_NUMBER() OVER() AS R, daty.* FROM daty) AS T WHERE R <=2
Ograniczyliśmy wynik do dwóch pierwszych rekordów. R - to nazwa numeru rzędu, T- to nazwa kolumny z datami.
W następnym zapytaniu można by użyć R, np. 'SELECT * FROM daty WHERE R <=3'
Wynik

1952-06-04
1968-06-04

Pliki do ściągnięcia

R081_ROW_NUMBER.zip (klasa)
daty.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *